Podatki najožjih pastoralnih sodelavcev v župniji Tolmin

Župnik:
Damijan Bajec
Doma iz župnije Idrija
V Tolminu deluje od leta 2003

Tel: +386 41 816 823
damijan.bajec@rkc.si

Kaplan:
Andrej Penko
Doma iz župnije Hrenovice
V Tolminu deluje od leta 2018

Tel:+386 31 573 811

andronanos@gmail.com

Duhovna pomočnika:

Silvester Čibej
Doma iz župnije Idrija
V Tolminu deluje od leta 2005

Tel: +386 31 608 338
silvester.cibej@rkc.si

Vasjan Kecojevič (živi v Volčah)
Doma iz župnije Sežana
V Tolminu (Volčah) deluje od leta 2017

Tel: +386 41 873 295

 

Kateheti:
Nada Leban, Tolmin
Jože Toplikar, Tolmin
Nadja Blažej, Tolmin
Katja Podobnik, Tolmin

Naslov:
Župnija Tolmin, Brunov drevored 9, 5220 Tolmin
Telefon: +386/53811760
zupnija.tolmin@rkc.si