OZNANILA NA 28. NAVADNO NEDELJO, 14.10.2018

 

14.10.

2018

28. NEDELJA MED LETOM

8.00

8.30

10.00

19.00

za žive in rajne župljane

Kamno: + starši Ivančič, Kamno 37b

za bogoslužne sodelavce / 22.roža ŽRV

za bratovščino ŽRV

15.10.

Ponedeljek

Terezija (Velika) Avilska, dev. c. uč.   

8.00

 

18.00

+Boža Rauch, Žabče 27d, planinci

v zahvalo in pripr. M. Božji,Dolje 51

Volarje: za žive in pokojne vaščane

16.10.

Torek

Gal, opat, puščavnik

8.00

19.00

vsi pokojni, Čadrg 8

+ Pavel Skočir, Gabrje 18

+ Albin Kragelj, Bevkova 12

17.10.

Sreda

Ignacij Antiohijski, škof, muč.

8.00

 

19.00

za zdravje, Žagarjeva 6

v dober namen, Volarje 24

+ Alojz in Zdenko Uršič, C. Kosmača 1

18.10.

Četrtek

Luka, evangelist

8.00

19.00

Kamno:+sorodniki in dobr., Volarje 24a

+ Jože Leban, Gabrje 21a

vsi pokojni, Poljubinj 21

19.10.

Petek

Pavel od Križa, duhovnik

8.00

19.00

+Lenka Rutar, Klanec 6, 24. roža ŽRV

+Janez in Marija Gaberšček,Na hribih 1

20.10.

Sobota

Vendelin, opat, puščavnik

8.00

 

16.30

19.00

+ Radko Šavli, Gregorčičeva 24

+ starši in Branko, Poljubinj 17

poročni obred

za Božji blagoslov, Gabrje 3a

21.10.

2018

29. NEDELJA MED LETOM

MISIJONSKA

8.00

8.30

10.00

19.00

za misijonarje

Kamno: za misijonarje

za otroke

za mladino

  1. V sredo po večerni sveti maši bo vodena adoracija pred Najsvetejšim. Vabljeni vsi, še posebej pa starši veroučencev.
  2. Srečanje za starše birmancev bo v sredo ob 19.30 v cerkvi.
  3. Odhod avtobusa na romanje v Medžugorje bo v četrtek ob 13. uri izpred cerkve.
  4. V nedeljo bo misijonska nedelja. Pri svetih mašah bomo molili za misijonarje. Tudi miloščino bomo darovali za misijone.

 

nalagam novice...