Zahvalna maša ob 40. obletnici obnovitve in razširitve Koprske škofije

V soboto 21. oktobra, smo bile dekanije Koprske škofije povabljene, da se udeležimo zahvalne maše ob 40. obletnici obnovitve in razširitve škofije. Vsaka dekanija naj bi se po zaključeni slovesnosti predstavila z duhovno, zgodovinsko, turistično in kulinarično ponudbo. Iz naše dekanije je peljal poln avtobus, na katerem se je prepletala duhovna misel, ki jo je vodil tolminski župnik gospod Damijan Bajec, z molitvijo in petjem. Ob prihodu v Koper so nam dodelili dve stojnici, kjer smo na eno izobesili predstavitev naše dekanije, turistične značilnosti ter dobrote, ki so jih napekle pridne roke: ocvirkovca, potica in piškoti. Na drugi stojnici se je pripravilo vse potrebno za peko najbolj tradicionalne tolminske jedi frike in požirka žganih pijač, ki so jih darovali naši župljani.

Pohiteli smo v cerkev, ki je bila polna vernikov iz vseh dekanij naše škofije, pa tudi od drugod. V procesiji so prihajali duhovniki, ki so se Gospodu priklonili nad daritveno mizo. Slovesnosti se je poleg domačega škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka in upokojenega škofa msgr. mag. Metoda Piriha, udeležilo tudi več slovenskih škofov in škofov iz sosednjih čezmejnih  škofij. Slovesnost je vodil apostolski nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz. V uvodnem govoru je gospod škof Jurij Bizjak poudaril, da je bolj kot sama obletnica škofije, pomembno povezovanje med nami ljudmi, pomembno je, da je škofija živa in dejavna. Tudi apostolski nuncij je v pridigi poudaril, kako smo vsi Božje ljudstvo in se moramo truditi za povezanost. Pred darovanjem so predstavniki vsake dekanije prinesli svoj dar, ki je bil položen pred daritveno mizo.

Ob koncu svete maše so prebrali zahvalno pismo, ki ga je škofu Juriju Bizjaku poslal predsednik države Borut Pahor, ki se slovesnosti ni mogel udeležiti.  V njem se je gospodu škofu zahvalil za prispevek, ki ga prinaša naši družbi. K slovesnosti so bili povabljeni tudi vsi župani naše škofije in kar nekaj se jih je te slovesnosti tudi udeležilo, med njimi tudi naš župan Uroš Brežan. Gospod župnik nam je že na avtobusu povedal, da je za praznovanje obletnice podaril sir za friko.  Nad našo stojnico je bil tudi zelo navdušen in je na friko povabil tudi ostale župane. Tudi gospod župnik Damijan Bajec se je vsem, ki so kakorkoli pripomogli k naši stojnici zahvalil iz srca in izrazil pomen pripravljenosti in sodelovanja.

Vsaka dekanija se je res potrudila s svojim prispevkom na stojnicah, tako s hrano, kot tudi s pijačo in kar prehitro se je približala ura odhoda. Ob vrnitvi domov, smo se ustavili še v Vrhpolju v cerkvi sv Primoža in Felicijana, kjer nam je naš gospod župnik Damijan Bajec predstavil mozaike patra Marka Ivana Rupnika, kasneje pa se nam je pridružil še njihov župnik Janez Kržišnik, ki nas je toplo pozdravil in nam tudi on povedal še nekaj zanimivosti mozaikov. Središčna podoba v prezbiteriju ponazarja vstalega Kristusa z apostoloma Petrom in Tomažem. Vsak mozaik predstavlja svojo zgodbo ali simboliko iz Svetega pisma. Nekaj simbolike pa je pater sam dodal.

Vsi, ki smo se udeležili slovesnosti in ogleda cerkve v Vrhpolju, smo se domov vrnili duhovno bogatejši. Začutili smo pomen povezovanja, življenja v strpnosti in sožitju in kakor je že msgr. dr. Juliusz Janusz poudaril v pridigi, smo vsi Božje ljudstvo. Vsi smo na eni ladji, ki pelje v Božji pristan in od nas je odvisno ali bomo živeli v miru in povezanosti ali pa bomo postali brezbrižni, togi, naveličani in nedostopni za vse tisto, kar se dogaja izven naših domov.

Ob koncu se bom dotaknila še zaključka papeževe poslanice na misijonsko nedeljo, saj smo vsi poklicani, da širimo Jezusov evangelij.  Naj nas te besede opogumijo, da bomo dejavni Kristusovi pričevalci, ne samo takrat, ko nam ustreza, temveč tudi takrat ko smo pozvani, pa bi se raje umaknili:

»Dragi bratje in sestre, misijonarimo z zgledom Marije, ki je Mati evangelizacije. Navdihnjena od Svetega Duha je sprejela Besedo življenja v globino svoje ponižne vere. Naj nam Devica Marija pomaga, da bomo tudi mi izrekli svoj »da« v nujnosti oznanjevanja Jezusove vesele novice v našem času. Naj nam izprosi novo gorečnost velikonočnih kristjanov, da bomo vsem ponesli evangelij življenja, ki zmaguje nad smrtjo. Naj prosi za nas, da si pridobimo sveto gorečnost iskanja novih poti, po katerih bo dar odrešenja dospel do vseh ljudi. «

Katja Podobnik

foto: Katja Podobnik in Rutar Igor