Urnik verouka za leto 2018/2019 za župnijo Tolmin

URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

1. razred                      ponedeljek ob 16.30

2. razred                      četrtek ob 15.00 (A-K) in 16.30 (L-Ž)

3. razred                      ponedeljek ob 14.30(A-K) in 15.30(L-Ž)

4. razred                      torek ob 15.45

5. razred                      torek ob 6.45 ali ob 14.15

6. razred                      torek ob 6.45 ali ob 13.30

7. razred                      četrtek ob 6.45 ali ob 14.30

8. razred                      petek ob 6.45

9. razred                      četrtek ob 6.45 ali ob 14.30

Z veroukom začnemo v ponedeljek, 10. septembra. Teden prej, od 3. do 7. septembra bo spoved za veroučence in srečanja za starše veroučencev po razporedu med obvestili v Glasilu. Ta srečanja za starše pomenijo poleg kratke kateheze tudi vpis otrok k verouku. Starši prinesete s seboj podpisano spričevalo otroka, vzamete knjige in izpolnite prijavnico zaradi podatkov, ki jih potrebujemo. Brez spričevala in predhodno dvignjenih zvezkov otrok ne more v višji razred. Starši pridete na srečanje za enega otroka. Če ne morete, ko je srečanje za vašega otroka, se priključite k drugi skupini. Če ni mogoče k nobenemu razredu, se lahko osebno dogovorite za srečanje. Pomembno je, da se v tem tednu srečamo in da otroci opravijo sveto spoved.

Vpis otrok v prvi razred bo v sredo, 5.9. ob 11.00 ali ob 17.00.

Sestavni del verouka so poleg rednih srečanj tudi udeležba pri nedeljskih svetih mašah, zakrament svete spovedi, duhovna obnova za zadnje štiri razrede devetletke, srečanja za starše. Naša skupna želja je, da bi se otroci vključili v vsaj eno dejavnost župnije (npr. otroški ali mladinski pevski zbor, strežniki, skavti, oratorij, ...)

S SVETOPISEMSKIMI URICAMI ZA NAJMLAJŠE OTROKE stare od 3 do 5 let bomo začeli v petek, 14.9. Cilj teh uric je, da ob svetopisemskih zgodbah, molitvi, tihoti, plesu, pesmi, likovnem ustvarjanju otrokom na primeren način približati verske resnice, liturgijo, cerkvene praznike ter ustvariti okolje in čas za srečanje med Bogom in otrokom.

Blagoslov šolskih torb bo 16.9. pri sveti maši ob 10. uri.