Urnik verouka za leto 2016/2017 za župnijo Tolmin

URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017

1. razred       ponedeljek ob 16.30

2. razred       četrtek ob 15.00 ali 16.30 uri

3. razred       ponedeljek ob 15.30

4. razred       torek ob 15.30 ali ob 16.30

5. razred       četrtek ob 6.45 ali ob 13.30

6. razred       torek ob 13.30

7. razred       torek ob 6.45 ali ob 14.30

8. razred       ponedeljek ob 14.30

9. razred       četrtek ob 14.30

Z veroukom začnemo v ponedeljek, 12. septembra. Teden prej, od 5. do 9. septembra bo spoved za veroučence in srečanja za starše veroučencev po razporedu med obvestili. Ta srečanja za starše pomenijo poleg kratke kateheze tudi vpis otrok k verouku. Starši prinesete s seboj podpisano spričevalo otroka, vzamete knjige in izpolnite prijavnico zaradi podatkov, ki jih potrebujemo. Brez spričevala in predhodno dvignjenih zvezkov otrok ne more v višji razred. Starši pridete na srečanje za enega otroka. Če ne morete, ko je srečanje za vašega otroka, se priključite k drugemu razredu. Če ni mogoče k nobenemu razredu, se lahko osebno dogovorite za srečanje. Pomembno je, da se v tem tednu srečamo in da otroci opravijo sveto spoved.

Vpis otrok v prvi razred bo v torek, 6.9. ob 11.00 ali ob 17.00.

Prispevek za stroške veroučne pastorale znaša 15 eurov na družino, ki ima veroučence.

Sestavni del verouka so poleg rednih srečanj tudi udeležba pri nedeljskih svetih mašah, zakrament svete spovedi, duhovna obnova za zadnje štiri razrede devetletke, srečanja za starše. Naša skupna želja je, da bi se otroci vključili v vsaj eno dejavnost župnije (npr. otroški ali mladinski pevski zbor, strežniki, skavti, oratorij, ...)

S SVETOPISEMSKIMI URICAMI ZA NAJMLAJŠE OTROKE stare od 3 do 5 let bomo začeli v petek, 16.9. Cilj teh uric je, da ob svetopisemskih zgodbah, molitvi, tihoti, plesu, pesmi, likovnem ustvarjanju otrokom na primeren način približati verske resnice, liturgijo, cerkvene praznike ter ustvariti okolje in čas za srečanje med Bogom in otrokom.