Maše, oddane duhovnikom, ki ne delujejo v naši župniji

Oddane svete maše za november 2021

 

v zahvalo Mariji Pomočnici, Gregorčičeva 20

za spravo med ljudmi, Volarje 5

za ljubezen med narodi, Volarje 5

Bogu in Materi Božji v zahvalo, Tumov drevored 12

++Kenda, Z. Žabče 2

+Tončka Leban in Olga Rutar, Z. Žabče 7

+starša Julijana in Ivan, Volarje 24

vsi pokojni, Volarje 24

v zahvalo in priprošnjo za Marijino varstvo in Božji blagoslov, Volarje 24

v čast Sv. Duhu in bl. A. M. Slomšku, Volarje

V čast in priprošnjo sv. Jožefu, Volarje

+starši Perdih, Zatolmin 32

+Nace Rušič, Roče, p.n. prijatelji (2 maši)

+starši Cvek, Rutarjeva 10

 

Tolmin, 13.11.2021