Maše, oddane duhovnikom, ki ne delujejo v naši župniji

Oddane svete maše februar 2021

 

++ Levstik, Brunov drevored 22

++ strici in tete, Vojkova 5

v zahvalo in priprošnjo, Gregorčičeva 10

za zdravje, Gabrje 1

v zahvalo in priprošnjo angelom varuhom, Poljubinj 29

+Darko in Marta Božič, Dolje 51

++Kovač, Dolje 51

+stari starši, Volarje 24a

+Andrijana in Zofija Tuta, Volarje 24a

+duhovnik Anton Bajt, Volarje 24a

+Venceslav Šavli, Volarje 24a

za dušno in telesno zdravje, Volarje 24a

za zdravje pri živini, Volarje 24a

v zahvalo in priprošnjo angelom varuhom, Volarje 24a

za Božje in Marijino varstvo, Volarje 24a

v dober namen, Volarje 24a

Bogu in Materi Božji v zahvalo, Tumov drevored 12

++ Kenda, Z. Žabče 2

vsi pokojni, Poljubinj 17

za zdravje, Gregorčičeva 20

+teta Terezina Lah, p.n. Rutar

+Janko Kutin, prijatelji

++ sorodniki, Čadrg 22

za spreobrnjenje

za duše v vicah (3 svete maše)

za zdravje, Gregorčičeva 10

+Valerija Cuder, Rutarjeva 6 (5 svetih maš)

+mama Mari Šabec, Čadrg 22

 

Tolmin, 13.2.2021