Urnik verouka za leto 2022/2023 za župnijo Tolmin

URNIK VEROUKA ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023

1. razred             ponedeljek ob 16.30 (vpis v 1. razred bo v torek, 6.9. ob 11.00 ali 16.30)

2. razred             četrtek ob 15.00 (A-L) in 16.30 (M-Ž)

3. razred             ponedeljek ob 15.30

4. razred             torek ob 15.45

5. razred             1x na mesec 2. ali 3. četrtek v mesecu ob 15.30 (A-L) in ob 16.30 (M-Ž)

6. razred             torek ob 6.45 ali ob 14.30

7. razred             četrtek ob 6.45 ali ob 14.30

8. razred             torek ob 15.30 (Lev…-Z); četrtek ob 15.30 (A-Leb...)

9. razred             ponedeljek ob 6.45 ali ob 14.30

 

Sestavni del verouka so poleg rednih srečanj tudi udeležba pri nedeljskih svetih mašah, zakrament svete spovedi, duhovna obnova za zadnje štiri razrede devetletke, srečanja za starše. Naša skupna želja je, da bi se otroci vključili v vsaj eno dejavnost župnije (npr. otroški ali mladinski pevski zbor, strežniki, skavti, oratorij, ...)