Podružnice župnije Tolmin

Cerkve


gotski svod
Tolmin : nekdanja župnijska cerkev sv. Urha iz prve pol.10. stol. -  Romanski ladji je bil prizidan gotski prezbiterij z izjemno lepimi figuralnimi sklepniki, ki je delo kranjske delavnice iz 1420 in freskami, v poljih "kranjskega" prezbiterija,  iz leta 1472. V ladji je na severni steni ohranjen fragment nekdanje romanske poslikave iz začetka 13. stoletja.


Volarje :podružna cerkev  sv. Brikcija iz 13. stol. - V cerkvi so vidni fragmenti kakovostnih romanskih fresk na južni strani ladje. Značilno romanska so tudi okna. Romanski prezbiteriji  je leta 1475 povečal Andrej iz Loke. Leta 1486 je cerkev posvetil carolski škof Pietro Carlo. Freske v prezbiteriju in na slavoločni steni so delo Jerneja iz Loke okoli leta 1530. Leta 1888 je bila cerkvica podaljšana in prizidan je bil tudi zvonik.


Zatolmin: podružna cerkev sv. Petra iz 15. stol. -  Cerkev je bila omenjena v 12. stol., leta 1710 barokizirana, leta 1720 pa ponovno posvečena. V tolminskem muzeju hranijo fragment freske svetnika iz tretje četrtine 15. stoletja.


Javorca : spominska cerkev sv. Duha . -  Zgrajena je bila po načrtih arh. Remigiusa Geylinga  z Dunaja, v času med 1.4.1916 in 1.11.1916, ko je bila tudi posvečena. V njej je v obliki knjižnih listov zapisanih 2808 imen padlih na Mrzlem vrhu. Na zunanji strani cerkve je poleg avstrijskega in madžarskega grba še 20 grbov takratnih avstroogrskih dežel.


Žabče : podružna cerkev sv. Marka iz 13. stol. - Andrej iz Loke je prizidal gotski prezbiterij. V cerkvi so bile freske Jerneja iz Loke. Leta 1760 je bila barokizirana. V letu 1949 je bila cerkev porušena, leta 1994 pa ponovno zgrajena in blagoslovljena.


Ljubinj : stara cerkev sv. Mihaela na Mirih iz 15. stol. - Na romanski osnovi je bila gotizirana v 15. stoletju. Z dovoljenjem patriarha Nicola Donata jo je leta 1495  posvetil g. Pietro Tridanco.   Leta 1517 jo je ponovno posvetil koprski škof Daniel de Rubeis. Cerkev je bila opuščena koncem 18.stoletja, obnovljena pa leta 2000.


Ljubinj: nova  podružna cerkev sv.Mihaela v vasi -  Zgrajena je bila leta 1760. Na stropu ladje je iz leta 1924 stenska poslikava Franca Lebana – Valjavca.