Nekdanje Tolminske cerkve

Nekdanje cerkve

Tolmin: grajska kapela sv. Martina na gradu Kozlov rob, omenjena leta 1194. Grad je bil  opuščen sredi 17. stoletja. Kapela je bila obnovljena leta 1999.

 

Grajska kapela sv. Martina pred konservatorskim posegom

Tolmin: grajska kapela sv. Antona Padovanskega pri Coroninijevi grašcini iz 17. stoletja - Po prvi svetovni vojni je bila preurejena v kantino, nato  v lekarno,še kasneje v  knjižnico. Sedaj je v tej stavbi sedež KS in SKB banke. Zgornji del oltarja je sedaj postavljen v romarski cerkvi na Mengorah v sosednji volčanski župniji, oltarna menza iz grajske kapele  pa je  na stranskem Marijinem oltarju v župnijski cerkvi v Volčah.

Cerkev sv. Antona Padovanskega

Tolmin: cerkev sv. Janeza Krstnika na Čemanovi buli, verjetno postlangobardska plebanija. Omenjena je bila tudi kot patriarhova kapela.  Leta 1768 je takratni župnik v svojih zapisih poročal, da cerkev ni v uporabi. Vidne so arheološke sledi .

Žabijski vrh: Šempav: p.c .  sv. Pavla . - Kotorski škof  Pavel Bisanti, ki je bil delegat patriarha Grimanija in  vizitator, je leta 1582 cerkev posvetil. Po ljudskem izrocilu je bila sezidana na mestu nekdanje starejše cerkve. Opuščena je bila leta 1785, temelji so še vidni. Ohranjen je gotski kip sv. Pavla.

 

Kip sv. Pavla

Kobilnik: Ruševine cerkvice rožnovenske Marije, zgrajene koncem 19. stol., na mestu domnevnih prikazovanj. Cerkev je bila opušcena in porušena med prvo svetovno  vojno. V bližini nekdanje cerkve je spominski kovinski križ. Oltarna slika na platno se hrani v župnišču.

 

Križ na Kobilniku


Zadlaz Čadrg: nadomestna ž.c .  Srca Jezusovega ;postavljena je bila med prvo svetovno vojno, na Modrjanovem travniku in blagoslovljena na veliko noč 1915. Po vojni je bila odstranjena. Oltarna slika se hrani v kapeli Srca Jezusovega v ž.c.

Poljubinj: vojaška cerkev sv. Barbare -  Leta 1938 jo je  v sklopu vojašnic pričelo graditi podjetje Pater. Še nedokončana je bila porušena ob razpadu Italije leta 1943. Oltarna slika na platno, po Palmi Vecchiu starejšem iz leta 1938, ki je delo beneškega slikarja Bepa, je shranjena v župnišču.

 

Oltarna slika sv. Barbare, slikar Bepo, 1938