MINI SVETOPISEMSKI MARATON 2023 V TOLMINU

''Le pogum, vstani'' (Mr 10,49), je bil moto letošnjega svetopisemskega maratona. In smo vstali. In smo brali. Tudi v Tolminu. 

Vseslovenski svetopisemski maraton je potekal v obliki neprekinjenega branja, ki ga je organizirala Svetopisemska družb. Spremljali smo ga lahko tudi preko spleta. Možna je bila tudi aktivna priključitev, branje, ob predhodni prijavi.

V Tolminu smo izvedli mini svetopisemskega maraton v živo. Od nedelje do torka smo približno od 18.30 do 21.00 prvi dan brali Markov evangelij, drugi dan Pismo Rimljanom in tretji dan Prvo pismo Korinčanom. V vsem nas je podpiral naš gospod župnik Damijan Bajc, z nami pa sta bila vse dni tudi gospod vikar Silvester Čibej in gospod kaplan Blaž Kernel.

Pri branju so sodelovale različne skupine, ki delujejo v župniji: biblična, bralci beril, Binkoštna dvorana, člani živega rožnega venca, Frančiškov svetni red, zakonske skupine, družba krščanskih žena, mladina, katehisti in katehistinje, člani OS DKPS Tolmin, strokovni delavci v vrtcu, osnovni in srednji šoli ter vsi drugi župljani, ki so se nam želeli priključiti. Vrstnega reda za branje vnaprej nismo sestavljali. Kljub temu je branje teklo. Bralci so pristopali spontano in prostovoljno.

Vsak dan smo mini maraton začenjali z Molitvijo za svetopisemski maraton, zaključili pa z Zahvalno molitvijo za dar Svetega pisma in z blagoslovom gospoda kaplana. Globino in širino brane Božje besede smo prepričljivo začutili in doživeli po zaslugi gospoda kaplana. Prvi dan nas je z uvodom pospremil v branje Markovega evangelija. Druga dva dneva pa nam je po vsakem prebranem poglavju Pisma Rimljanom in Prvega pisma Korinčanom odpiral oči in srce za razumevanje zapisane Božje besede ter nam zapisane vsebine še dodatno razlagal. Branje in poslušanje je tako dobilo povsem novo in globljo dimenzijo in za to smo mu zelo hvaležni.

Število udeležencev mini svetopisemskega maratona v Tolminu se je v primerjavi s prejšnjimi leti povečalo. Hvala Bogu za to njegovo delovanje med nami. Prvi dan je bilo 17 prisotnih, 9 od njih je pristopilo k branju, nekateri dva krat. Markov evangelij smo prebrali do 14. poglavja. Po priporočilu gospoda kaplana smo ga potem vsak sam doma prebrali do konca. Drugi dan je bilo 32 prisotnih in za branje se jih je odločilo 13, tudi tokrat nekateri dva krat. Pismo Rimljanov smo ta dan prebrali do zadnjega poglavja. Tretji dan je bilo v cerkvi 33 prisotnih. Tokrat  jih je k branju pristopilo 16. Tudi Prvo pismo Rimljanom smo ta dan prebrali do konca. Število prisotnih se je vsak dan v času trajanja maratona spreminjalo, saj so se nam nekateri pridružili kasneje, nekateri pa so prej odšli.

Vsak dan smo prisotne povabili k dobrodelnosti, za katero so nam podatke posredovali iz Svetopisemske družbe. Dar, h kateremu smo bili nagovorjeni, se je zbiral za nakup Svetih pisem za Senegalce, kjer deluje sestra Zorica.  O tem smo lahko brali in poslušali tudi v različnih medijih.

Polni notranjega miru in hvaležni za Božjo besedo smo ob koncu zapuščali našo cerkev. Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, prišli v cerkev in se nam pridružili kot bralci ali kot poslušalci. Hvala tudi vsem, ki ste bili na kakršenkoli način z nami.

Naj bo tako, kot piše v Markovem evangeliju: In govoril jim je: ''Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno priliko naj ga predstavimo? Takšno je, kot gorčično zrno, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje, tako da morejo ptice gnezditi v njegovi senci.'' (Mr 4 30-32)

Napisala:

Marija Pisk