Žive jaslice v Tolminu

Na 4. adventno nedeljo, 17. decembra, je na Tolminskem placu potekala  prireditev Žive jaslice.

Prireditev je bila  namenjena ohranjanju ljudskega izročila in praznovanju verskega izročila Božiča. Namenjena je  bila skupnemu praznovanju in ne promociji in turističnemu dogodku.

Prireditev je  pritegnili k skupnemu sodelovanju župnijo, Krajevno skupnost in številna domača društva.

Doživeli smo božično zgodbo, ki so jo tako lepo zaigrali otroci iz naše župnije.  Razglas cesarja Avgusta, pot v Betlehem, pastirji na betlehemskih poljanah, sporočilo angelov o rojstvu Odrešenika, Marija z detetom, veselje pastirjev, prihod svetih treh kraljev.

S prepevanjem so na prireditvi sodelovali: OPZ in DPZ župnije Tolmin, Oktet Simon Gregorčič, Korenine - ljudske pevke.

Prisluhnili smo pa tudi pihalnemu kvintetu in pritrkovalcem iz naše župnije.

Bolezen pa je preprečila, da bi bili z nami tudi plesalci Folklorne skupine Ivan Laharnar, Planota.

Najlepše pa je bilo, ko smo na koncu vsi skupaj zapeli pesem Sveta noč, zmolili Oče naš in je g. župnik Damijan Bajec blagoslovil vse skupaj z besedami:

»Božična zgodba v naših srcih  prebuja vse najlepše. Tako naj bo tudi letos. Blagoslavljam Žive jaslice, ves trud vseh, pa tudi jaslično pot. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«.

Za pogostitev po prireditvi so poskrbele pevke skupine Korenine in Kulturno društvo podeželskih žena zgornjega Posočja. Za kurjenje pastirskih ognjev in varnost so skrbeli gasilci in skavti.

Zahvala tudi Krajevni skupnosti , Danjelu Tomažinčiču, društvu DOR in Primorskemu dramskemu gledališču v Novi Gorici za kostume nekaterih nastopajočih, Kinogledališču za možnost snemanja besedila zgodbe in montaže posnetka.

Velika zahvala pa gre tudi staršem otrok, ki so sodelovali pri igri. Da so jih vozili na vaje,  da so pomagali poiskat oblačila in pripomočke za pastirje, da so poskrbeli za bale sena, da so pripeljali ovčko in kokoško, da so peljali otroke na pomirjanje kostumov v Solkan, da so spekli pecivo..

Še posebna zahvala pa gre Primožu Hvala Kamenšček za koordinacijo cele prireditve.

Prispevek je pripravila Nadja Blažej

Fotografije: Foto Červ, Nadja Blažej in Sandra Kozorog Košuta