Predstavitev knjige Spomini

V novembrskem Glasilu je bilo med prihajajočimi dogodki tudi vabilo na predstavitev knjige Spomini.

Predstavitev se je zgodila v četrtek 1.12. 2022 v Župnijskem domu v Tolminu. V njej je dr. zgodovine Boštjan Guček (župnik v Trzinu) predstavil tri zvezke spominov g. Antona Štrancarja iz let 1949-1976.

Najprej je župnik Damijan Bajec pozdravil vse navzoče. Poseben pozdrav je bil namenjen škofu  dr. Juriju Bizjaku, avtorju knjige Boštjanu Gučku,  Silvestru  Gaberščku, direktorici muzeja v Tolminu mag. Damijani Fortunat Černilogar, donatorjem, ki so podprli izid knjige, predstavniku Družine in TV Tmina.

Spomini škofa Jurija Bizjaka na g. Štrancarja segajo v čas, ko je bil župnik  na Planini, kjer je bila tudi domačija Štrancarjevih. Veliko večerov je preživel pri njih doma, kjer mu je bil Antonov brat vedno pripravljen priskočiti na pomoč in mu svetovati. Oba brata sta si bila zelo podobna po dobrohotnosti in pripravljenosti da poprimeta za vsako delo. G. škof je spremljal pot g. Štrancarja, ko je bil župnik  v Tolminu še bolj pa, ko je bil župnik v Podnanosu. Kako je  s svojim delom in zagnanostjo znal prepričati ljudi, da so  s skupnimi močmi popravili cerkvico sv. Hieronima na Nanosu in še mnogo drugih po okoliških krajih. Najbolj pa je pri g. Štrancarju občudoval ravnotežje med izvajanjem gradbenih del in pastoralnim delovanjem. Pri tem je bil pravi umetnik.

Ko je bil g. škof na vizitaciji pri njem v Podnanosu je razne pastoralne reči utemeljeval z grškimi citati, ki jih je znal na pamet. Zaradi svoje razgledanosti in znanja bi lahko bil profesor kjerkoli. Nikoli ni obupal in se ustavil, čeprav se je srečeval z takšnimi in drugačnimi ovirami.

Silvester Gaberšček je povedal, da je g. Štrancar v času bivanja v Tolminu zapisal 14 zvezkov spominov. V knjigi so predstavljeni samo prvi trije. Treba je namreč spoštovati zakonodajo, ki določa, kdaj se lahko  spomini objavijo. Knjiga ima 56o strani. Je tako obširna zaradi razlag v opombah in fotografij, ki pripomorejo k temu, da je vse skupaj še bolj razumljivo.

Knjiga presega lokalni pomen. V njej niso spomini samo na delovanje v Tolminu ampak tudi širše. Kakšno je bilo stanje verske svobode v Sloveniji po II. Svetovni vojni. Predstavljene so tudi pomembne osebnosti tega obdobja: dekan Jožef Vodopivec, sam župnik Štrancar in oba ordinarija Mihael Toroš in Janez Jenko. Sledijo trije zvezki Štrancarjevih Spominov, ki so jim dodani razni biografski in drugi podatki za objektivnejše razumevanje podane vsebine.

Dr. Boštjan Guček je v uvodu knjige zapisal: » Lahko bi rekli, da so bili nekoč na Slovenskem glavni zapisovalci zgodovine prav duhovniki. Najprej s pisanjem matičnih knjig , pozneje pa z župnijskimi kronikami. V teh zapisih najdemo bogastvo , včasih veselo in hudomušno, včasih bolj žalostno, zapisano skozi pero določenega župnika, ki je deloval med ljudmi svojega časa. Iz osebnih spominov  župnijskih sodelavcev in Štrancarjevih Spominov lahko nekoliko izluščimo poteze časa, dogajanja in življenja, ne le na področju župnije in Katoliške cerkve, ampak v širšem družbenem okolju.

Takšni so tudi Štrancarjevi Spomini. Včasih faktično kratki, samo s kakšnim stavkom, včasih se le najde kakšno njegovo opažanje in pripomba. Gotovo moramo upoštevati razmere, v katerih so nastali. Z njimi je sooblikoval tudi tolminsko zgodovino. Kažejo pa tudi njegovo osebnost in značaj. V njih ni leporečenja in obilice besed, kar tja v en dan, njegova opažanja in napovedi so jasne, večkrat preroške. Po drugi strani iz njih odseva velika ljubezen do Cerkve, duhovnikov in vseh ljudi, ki jih je srečeval. Pri Spominih si je pomagal z oznanilnimi knjigami župnije, blagajniškimi knjigami, povzemal je pa tudi drugo literaturo (npr. Tolminski zbornik), časopisje in tudi določeno dokumentacijo (okrožnice, zakonodajo). S tem je svoje Spomine še bolj vpel v mrežo, ki jo plete čas, obenem pa jim je dal večjo verodostojnost, saj so podprti z dokumenti.«

Zanimiva je sama naslovnica knjige. Smaragdna barva spominja na Sočo, ki je reka Tolminske. Cerkev v Javorci v 60. in 70. letih 20. stoletja in danes pa je tesno povezana z g. Štrancarjem.

 Po predstavitvi je bila pogostitev in druženje. Ob 19. pa je bila sveta maša za g. Štrancarja.

Kot je pred leti dobila prostor na naših knjižnih policah knjiga Silvestra Gaberščka  ŽUPNIJA MARIJINEGA VNEBOVZETJA TOLMIN bi bilo lepo, da bi tudi ta knjiga g. Boštjana Gučka SPOMINI Antona Štrancarja stala ob njej.

                                                                                                                          Pripravila Nadja Blažej

Več si lahko preberete še v Družini na tej povezavi: https://www.druzina.si/clanek/anton-strancar-zupnija-tolmin-v-njegovih-spominih

foto: Katja Podobnik