DRUŽBA KRŠČANSKIH ŽENA

V tolminski župniji deluje Družba krščanskih žena (DKŽ). To družbo je ustanovil po prvi vojni c, k, msgr. Ivan Rojec. Družba deluje v skladu s sprejetimi Pravili, na temelju verskega značaja. Njen voditelj je vsakokratni župnik, ki deluje v Tolminu. V družbo je trenutno včlanjenih 130 članic, ki vsake štiri leta volijo odbor DKŽ. Odbor šteje 18 članic, ki so proporcialno zastopane, poleg Tolmina, tudi v vseh okoliških vaseh. Članstvo ne zahteva veliko dela. Članice si prizadevamo častiti predvsem Mater Božjo in sv. Ano. Ljubiti in spoštovati svoje može in otroke kot Božji dar. Če je le mogoče vsako jutro zmoliti »Pozdravljena kraljica« in zvečer »Pod tvoje varstvo«. Truditi se tudi za družinsko molitev, navajati člane družine k branju verskih knjig, še posebej Svetega pisma. Vsako prvo nedeljo v mesecu se udeleževati skupnih molitev in treh posebnih družbenih shodov; v adventu, v postu in v bližini praznika Žalostne Matere Božje in sv. Ane, ki sta zavetnici družbe. Enkrat letno prispevati dar v višini svete maše, oziroma po svojih zmožnostih. Iz prejetih prispevkov se daruje sveta maša enkrat tedensko na Sveti Gori v korist živih in pokojnih članic. V domači župniji pa tudi v druge dobre namene po sklepu odbora DKŽ. Z dejavnostjo in delovanjem DKŽ vsekakor raste in se utrjuje župnijsko občestvo in s tem tudi Božje kraljestvo, ki jue zagotovo cilj vsake članice. Zaradi tega je zaželeno, da bi se še katera dobra žena, ki se trudi za blagor svoje družine, vključila v Družbo krščanskih žena in s tem pripomogla k širjenju Božjega kraljestva v tolminski župniji. Ob tem bo prejela blagoslovljeno svetinico Matere Božje, ki družbeno znamenje in jo bo spominjala na obljubo, da se je vredno truditi izpolnjevati družbena Pravila.