Župnijski pastoralni svet Tolmin

Župnijski pastoralni svet (ŽPS) je župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki preučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela v župniji. ŽPS predstavlja in izraža edinost v različnosti karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti ter pri tem povezuje delo duhovnika in laikov.

ŽPS sestavljajo:

 1. člani po službi: župnik, kaplan, zastopnik katehistov in katehistinj, gospodarskega sveta,
 2. voditelji ali delegati posameznih skupin:, Župnijske karitas, pevcev, mladinskih in zakonskih skupin, duhovnih gibanj, Frančiškove družine, Družbe krščanskih žena, skupine vdov in starejših, skavtov, staršev,  molitvenih in drugih skupin;
 3. izvoljeni člani, ki sestavljajo vsaj polovico vseh članov in zastopajo soseske, vasi, naselja ali ulice; (število določi župnik glede na število prebivalcev);
 4. če ima župnija v soupravi več manjših župnij, lahko ustanovi medžupnijski pastoralni svet;
 5. župnik lahko imenuje največ 5 članov, da se s tem spopolni sestavo sveta, glede na spol, starost, poklice.
 6. Mandatna doba članov ŽPS traja pet let. Po preteku mandatne dobe je posameznik lahko ponovno izvoljen.

  ŽPS obravnava vsa vprašanja, ki so povezana z verskim življenjem in pastoralnim       delovanjem župnije, pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge, ki so lastne ŽPS, se nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva in na poslanstvo pri oznanjevanju, bogoslužju in dobrodelnosti.

Glavne naloge ŽPS so:

 • preučuje dejanske razmere v župniji in načrte Škofijskega pastoralnega sveta (ŠPS) prilagaja svojim razmeram, jih uresničuje in preverja;
 • načrtuje, spremlja 'in preverja pastoralno dejavnost v župniji in v medžupnijskem prostoru;
 • teži k skupnostni pastorali po načrtu ŠPS;
 • spodbuja v župniji različne karizme in službe v duhu edinosti;
 • prednostno podpira molitev in delo za rast duhovnih poklicev;
 • dekanijskemu pastoralnemu svetu ali neposredno odboru za župnijske svete pri ŠPS posreduje pobude, predloge in pomisleke.