MINI ŽUPNIJSKI SVETOPISEMSKI MARATON V TOLMINU 2022

V Nehemijevi knjigi (Neh 8, 2-4) piše: ''Vse ljudstvo se je tedaj enodušno zbralo na trgu, ki je pred vhodnimi vrati, in reklo pismouku Ezru, naj prinese knjigo Mojzesove postave, ki jo je Gospod zapovedal Izraelu.'' Potem tudi pravi: ''Na trgu pred vrati je bral iz nje, od trenutka, ko se je zdanilo, do popoldneva, pred možmi in ženami in pred tistimi, ki so mogli umeti. Ušesa vsega ljudstva so bila obrnjena proti knjigi postave.''

Temu navdihu sledimo  tudi danes, ko je zadnja nedelja v januarju nedelja Svetega pisma. Obhajamo jo sredi tedna krščanske edinosti.

Vsaka nedelja je nedelja Svetega pisma, saj vsako nedeljo poslušamo odlomke iz te 'Knjige vseh knjig'. Kakšen pomen ima potem posebna nedelja svetega pisma? Odločitev zanjo je prišla zaradi priporočila, da bi ljudje čim več brali Sveto pismo, branje pa naj bi spremljala tudi molitev. Tako ne le molitev,  ampak tudi branje, postane pogovor med Bogom in človekom. V duhu tega priporočila so slovenski škofje, na predlog svetopisemskih strokovnjakov leta 1990, zadnjo nedeljo v januarju razglasili za nedeljo Svetega pisma. Ta nedelja naj bi bila vodnica k temu, da bi globlje in globlje spoznavali Božjo besedo in njen pomen za naše življenje. Za vse nas naj bi bila spodbuda, da bi redno jemali v roke Sveto pismo in knjige, ki nam Sveto pismo razlagajo. 

Tej nedelji sledi tedensko neprekinjeno branje Svetega pisma, ki ga organizira svetopisemska družba. Lani in letos je to branje potekalo preko aplikacije ZOOM, na daljavo, zaradi zdravstvenih razmer. Namen tega je, še posebej poudariti, da je Božja Beseda, zapisana v Svetem pismu, eden izmed kamnov edinosti med vsemi kristjani in luč, ki jo postavimo na tako mesto, da sveti čim večjemu številu kristjanov, kot je  napisal apostol Marko (Mr 4, 21-22):''Mar zato prinesejo svetilko, da jo postavijo pod mernik ali pod posteljo? Mar ne zato, da jo dajo na podstavek?''

V naši župniji pa smo s to spodbudo že enajstič organizirali mini župnijski svetopisemski maraton. V tednu od 23.01.2022 do 27.01.2022 smo se na ta način pridružili vseslovenskemu svetopisemskemu maratonu. Potekal je v sredo, 26.02.2022 in v četrtek, 27.01.2022, v cerkvi v Tolminu, vsakokrat po večerni sveti maši. Prvi dan smo brali preroka Danijela in Dodatke k Danijelu, drugi dan pa Razodetje. Vsak večer je gospod kaplan Blaž Kernel pripravil kratek uvod in nas uvedel v vsebino, ki smo jo brali. Danijelovo knjigo nam je predstavil kot svetopisemsko apokalipso z razlagami sanj, ki jih je Danijelu razložil angel, napovedmi in prerokbami ter značilnim pojavljanjem štirih elementov (štirje različni vetrovi, štiri različen zveri, ….). Za drugi večer, ko smo brali Razodetje, ki prav tako spada pod apokaliptično literaturo, nam je pripravil posebno doživetje. Poglavja so nagovori sedmim cerkvam in za boljše ter globlje razumevanje nam je pripravil razlago za vsakega. Ob tem smo imeli priložnost, da sporočilo Razodetja spoznamo kot naznanilo Gospodovega novega prihoda in Janezovo videnje o koncu sveta.  

Poznati Sveto pismo je za nas, ki smo pri krstu postali člani Cerkve, nujno. A poznati ga tako dobro, da bi ga tudi do popolnosti razumeli, pa ni dano vsakemu. Tudi Jezusovi učenci niso vsega razumeli, saj Marko (Mr 4, 34) pravi: ''Brez prilike pa jim ni govoril; a svojim učencem je posebej vse razlagal.'' Toliko bolj to potrebujemo tudi mi.  Prav zato smo gospodu kaplanu neizmerno hvaležni.  

In še nekaj podatkov: Vsak večer smo brali do 21.ure. Prvi dan je bilo v cerkvi od 18 do 20 prisotnih, k branju pa je pristopilo 11 bralcev, nekateri tudi dva krat. Število prisotnih je bilo naslednji dan enako, bralo pa je 13 bralcev, nekateri prav tako dva krat. Vsak večer sta nas spremljala gospod vikar Silvij Čibej in gospod župnik Damijan Bajec. Obisk res ni bil v takih številkah, da bi se lahko z njimi pohvalili, a glede na zdravstveno situacijo lahko rečemo, da je bil dober.

In še za konec:  Naj 'Knjiga vseh knjig' v naših družinah najde častno mesto na knjižnih policah in v našem vsakdanjem življenju. Apostol Pavel je v pismu Korinčanom (1 Kor 12, 31-13) zapisal: ''Bratje in sestre, hrepeneti moramo po večjih milostnih darovih.'' In del tega je tudi hrepenenje po branju in poslušanju Božje Besede.

prispevek je pripravila Marija Pisk