SKUPINA VDOV, VDOVCEV IN STAREJŠIH

Skupina je nastala na pobudo starejših in osamljenih, zlasti vdov.

Prvo srečanje je bilo 24. novembra 2002. Srečujemo se vsake dva meseca (sobota ali nedelja popoldan). Srečanja obsegajo: duhovni nagovor, razne spodbude in aktualnosti v župniji, in pogovor pod vodstvom g. župnika. Na koncu pa je še kratki družabni del srečanja.

Skupino sestavlja od 30. do 45. udeležencev. Kdor želi, se nam lahko pridruži. Veseli vas bomo.