Sveta daritev za gasilce

V nedeljo, 16. 5. 2021 smo v letu praznovanja 140. jubileja, obhajali Florjanovo sveto mašo in sicer že 30. leto zapored. Pri sveti daritvi smo se zahvalili našemu zavetniku za uspešno delovanje ter vsa posredovanja, ki smo jih opravili v tem času. Obenem smo se spomnili tudi pokojnih tovarišev, ki so delovali pred nami in so prispevali k temu, da se je naše domače društvo razvijalo in deluje še danes. Našemu zavetniku smo se priporočili tudi v nadaljnje varstvo, saj je naše delo nemalokrat nevarno delo.

Sveto mašo je daroval tolminski župnik gospod Damijan Bajec, ki nam je ob začetku pridige čestital ob 140 letnici božjega blagoslova pri našem delu. Navezal se je na besede evangelija in poudaril, da se je Jezus popolnoma predajal potrebam drugih. Živel je v skrbi in služenju za druge. Tudi vsak posamezen človek bi se moral zavzemati za dobrobit potrebnih, nesrečnih in ranljivih. Obenem pa gospod župnik poudari, da je osebno posvečevanje bistveni del krščanskega življenja. Jezus je bil vedno na razpolago drugim, kljub temu pa ni pozabil na lastno posvečevanje. Ljudje, ki tako vneto pomagajo drugim, da pozabljajo na lastno notranje življenje, vidijo samo eno plat in nevarno je, da izgorijo. Zato je še kako potrebna skrb tudi za notranji odnos z Gospodom, za osebno prijateljstvo z njim. Potrebna je molitev in obisk svete daritve. Po drugi strani pa kristjanu, ki je tako zavzet za lastno posvečevanje in lastno svetost, da ob tem pozablja na nesrečne, na pomoči potrebne, manjka nekaj bistvenega. Gospod župnik ob tem zastavi vprašanje ali je boljša izključno skrb za sočloveka (zanje) ali notranji odnos z Gospodom (posvečevati se). Najbolje je, da ne izključimo nobene od njiju. Z obema skupaj, z roko v roki, zmoremo delati neverjetne stvari.

Gospod župnik je ob koncu pridige poudaril, da se ob prazniku svetega Florijana, zavetnika gasilcev, po vsem svetu zbiramo k sveti maši, da se Gospodu zahvalimo za pomoč, ki nam jo daje po nas gasilcih v vseh mogočih stiskah in nesrečah, ter kličemo blagoslova na naše delo in prizadevanja za vso pomoč in reševanje. Ob tem molimo tudi za vse tiste, ki jih ni več med nami in so opravljali to požrtvovalno delo. Gospoda je prosil, naj vsem nam gasilcem pomaga v boju z nevidnim ognjem, vodami in potresi v naših dušah. Tako kot nismo obvarovani naravnih nesreč, tako tudi pred tem nismo obvarovani. V obeh primerih potrebujemo pomoč, brez nje namreč lahko izgubimo vse. In ne pozabimo, povabljeni smo na pot služenja, na pot ljubezni do bližnjega. V življenju potrebujemo drug drugega, da lahko drug ob drugem rastemo. Še enkrat je izrazil vsem nam čestitke ob jubileju, ter na nas razlil božjega blagoslova za nadaljnje delo in nam zaželel, da bi z našimi rokami in srcem zmogli narediti še veliko dobrega za ljudi, ki nas potrebujejo.

Ob koncu svete daritve je David Rejc, predsednik PGD Tolmin še nagovoril zbrane:

»Danes gasilke in gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin obhajamo sveto mašo v čast našemu zavetniku svetemu Florjanu. Letos je to jubilejna, trideseta maša. Prvo Florjanovo mašo smo obhajali maja 1991, v slovenski pomladi, ko se je rojevala naša mlada država. Od takrat dalje smo mašo v naši župniji obhajali vsako leto. Za to se gospodu župniku v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin iskreno zahvaljujem.

Leto 2021 je za nas gasilke in gasilce Prostovoljnega gasilskega društva Tolmin še posebej pomembno, saj praznujemo sto štiridesetletnico obstoja našega društva. Ta častitljivi jubilej društvo uvršča med najstarejša društva v Severnoprimorski regiji. V tem času je društvo preživelo številne vzpone in padce, tri vojne in štiri države. Zvrstile so se številne generacije gasilcev, ki so nesebično hiteli na pomoč bližnjemu v stiski. S svojim trudom in neumornim delom so postavili trdne temelje, na katerih mi danes društvo gradimo naprej. Mnogih na žalost ni več med nami, da bi skupaj z nami praznovali ta visoki jubilej. Vseh danes tu ne morem imenovati, vendar bi se rad poklonil njihovemu spomin s prošnjo, naj jim bo, za vsa njihova dobra dela, Gospod pravičen sodnik.

V našem gasilskem domu se danes nahajajo sodobna gasilska vozila in oprema, o kateri so naši predhodniki samo sanjali. Vendar bi to bil, brez požrtvovalnih in dobro izurjenih gasilcev, le velik kup nepotrebne in neuporabne kovine.

Temelj našega društva so gasilke in gasilci operativne gasilske enote društva, ki vsa ta leta posvečajo velik del svojega prostega časa izobraževanju in urjenju. Danes smo kos najtežjim posredovanjem ob požarih, naravnih nesrečah, nesrečah v prometu in nesrečah z nevarnimi snovmi.

Vendar ob tem ne smem pozabiti tudi na ostalo članstvo društva: mladino, članice in veterane. Vsaka skupina zase tvori samostojno celico, vendar vsi skupaj tvorimo zaokroženo celoto - Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin.

Gasilska mladina ima petnajst mladink in mladincev različnih starosti. Na vajah spoznavajo poslanstvo gasilske organizacije, gasilsko opremo in se pridno urijo v gasilskih veščinah. Vse to jim bo v prihodnosti prišlo še kako prav. Kmalu, prekmalu bo prišel čas, ko bodo od nas starejših prevzeli plamenico in nadaljevali naše gasilsko poslanstvo.

V društvu deluje tudi desetina članic. Na svojih vajah se samostojno izobražujejo, usposabljajo in pripravljajo na gasilska tekmovanja. Ogromno dela opravijo tudi pri delovanju društva.

Veterani so naša živa vez s preteklostjo in živ spomin društva. Budno spremljajo dogajanje v društvu in s svojimi izkušnjami, bogatim znanjem in nasveti, pomagajo pri njegovem delovanju. Udeležujejo se svečanosti ob gasilskih praznovanjih, nemalokrat pa na poslednjo pot pospremijo svoje sotovariše, s katerimi jih je družilo dolgoletno prijateljstvo in ljubezen do gasilstva. Za vse njihove nasvete, pomoč, pa tudi kritiko, sem jim iskreno hvaležen.

Prostovoljno gasilsko društvo Tolmin je danes organizacija, katerega članstvo je sposobno slediti razvoju in izzivom sodobnega časa. Dobro sodelujemo sosednjimi društvi, v korist razvoja gasilstva na tolminskem. Za to gre zahvala vsem funkcionarjem, ki so zadnjih deset let vodili društvo.

Med krajani Tolmina in okolice je naše delo danes prepoznavno, cenjeno in spoštovano. V imenu vseh članic in članov prostovoljnega gasilskega društva Tolmin se vsem vam zahvaljujem za vašo podporo pri našem delovanju in vaše zaupanje v nas.

V službi ljudstva – Na pomoč!«

(Predsednik PGD Tolmin, David Rejc mag. gosp. ing. GČ II. st.)

Po končani sveti maši je pred gasilskim domom člane nagovoril častni poveljnik Gasilske zveze Gornje Posočje, Viktor Kavčič. Po nagovoru je naš najstarejši član in naš nekdanji poveljnik Franc Rutar slovesno odkril spominsko ploščo, ki stoji pred vhodom v gasilski dom in je posvečena vsem pokojnim tolminskim gasilcem v spomin. Predsednik društva je pred obeležje položil venec skupaj z veterani in ostalimi člani. Tolminski župnik je nato blagoslovil spominsko ploščo, na koncu pa je zbrane nagovoril še predsednik društva David Rejc.

Prispevek pripravil: Martin Šavli

Foto: Matevž Rovšček