Šola za zakon

Zakaj Šola za zakon?
♥ Prvi temeljni razlog: Za vsak poklic se je potrebno šolati dolgo let. Kako ne bi za najzahtevnejši življenjski poklic moža in žene, očeta in matere potrebovali posebnega šolanja? Učiti se je treba živeti odnose z drugo osebo in se truditi, da bi v teh odnosih vsak dan bolj zoreli. Iskati je treba edinosti v različnosti. Ta poklic je trajen; tu ni izhodov iz ''službe'', ni dopustov, ni možna zamenjava poklica, pa tudi upokojitve ni.
♥ Drugi temeljni razlog: Današnji čas od poročenih zahteva veliko več kot nekoč, obenem pa današnji način življenja, prezaposlenost staršev in nepopolne družine onemogočajo mladim ustvariti si dovolj spoznanj za svoj bodoči zakon.

 

Kaj je Šola za zakon?
♥ Pod pojmom šola tukaj niso mišljena nikakršna predavanja, izpraševanja ali ocene. Temelj te ''šole'' je izmenjava spoznanj, vedenj ter vzorov iz lastne izkušnje, poleg tega pa tudi načrtno pogovarjanje para med seboj o vprašanjih, ki smo ga izbrali kot predmet razmišljanj.
♥ Pri pogovorih se je potrebno držati nekaterih pravil:
- spregovori vsakdo, govori pa samo eden o svojih ali njunih spoznanjih ter izkušnjah
- vsi ga pozorno poslušamo, ga ne prekinjamo, ga ne popravljamo, ne poučujemo, mu ne oporekamo
♥ Šola za zakon traja eno šolsko leto od oktobra do maja. Srečujemo se dvakrat mesečno ob sobotah zvečer v Župnijskem domu v Tolminu.
♥ Voditelj skupine ni predavatelj, ampak povezovalec parov v skupini, ki si o različnih vprašanjih življenja sami izmenjujejo svoje poglede, izkušnje, doživetja. Ob pomoči domačega župnika Silvestra Čibeja vodita srečanja Nataša in Marko Gabršček.

 

Cilji Šole za zakon!
♥ Prvi cilj: Bodoči par se nauči govoriti o svojem notranjem svetu ter zna poslušati drug drugega. To je nenadomestljiv temelj za pristni odnos med dvema, ki si želita skupnega življenja.
♥ Drugi cilj: Bodoči par se pogovarja o vseh področjih zakonskega ter družinskega življenja.
♥ Tretji cilj: Pari sami prepoznavajo in sprejemajo vrednote, o katerih se pogovarjajo ter jih drug drugemu posredujejo.
♥ Četrti cilj: Povezovanje enako ali podobno mislečih parov, ki so si tudi pozneje, ko se poročijo v duhovno oporo ter nemalokrat povezani v zakonsko skupino.

 

Kako potekajo naša srečanja?
♥ Srečanje je sestavljeno iz dveh delov oziroma celo treh. V prvem delu izberemo odlomek iz Svetega pisma (kar nedeljski odlomek) ter ob njem razmišljamo kaj nam hoče Jezus povedati. V drugem delu so razmišlja o temi, ki smo si jo izbrali. Sledi še zadnji del, kjer se za nekaj časa ustavimo v pogovoru.
♥ Nekaj tem, ki jih obravnavamo:
Kako sva se našla? Iz kakšnih družin prihajava? Kako se pogovarjava, kako poravnavava nesporazume? Najino skupno verovanje! Uravnavanje spočetij! Želja po otrocih! Zakon kot zakrament!

Kdo naj se vključi v Šolo za zakon?
♥Vsak par, ki se želi globlje spoznati in pripraviti na skupno življenje.
♥ Če se v tistem letu par ne namerava poročiti, se ravno tako lahko odloči za vključitev v Šolo za zakon. Poroka ni pogoj.
♥ Par lahko Šolo za zakon obiskuje tudi več let zapovrstjo.
♥ Ob zaključku dobi vsak par potrdilo o opravljenem tečaju priprave na zakon.

 

Šolo za zakon v Tolminu
♥ Prvo srečanje smo imeli v marcu leta 2003. Zbrali smo se na željo mladih parov, ki so čutili željo po globlji pripravi na zakon.
♥ Od takrat naprej se vsako šolsko leto v oktobru začnejo srečanja.
♥ Duhovne vaje na Sveti Gori, ki jih vodi pater Beno Lavrih niso obveza, so pa priporočljive.
♥ Skoki v skupno življenje so nam vsem v radost in se jih radi udeležimo.
♥ Druži nas veselje do življenja. Radi se smejimo in ob porokah kaj smešnega ''ušpičimo''.