NASTANEK KRAJEVNEGA BRATSTVA FSR TOLMIN, SREČANJA, NAMEN ZBIRANJA IN CILJI

Iz zapiskov III.reda sv. Frančiška v Tolminu je razvidno, da so se že v letih od 1900 do 1910 zbirali tretjeredniki, ki so pripadali različnim takoimenovanim skupščinam (npr. Kostanjevica, Drežnica ...)

Leta 1918 je provincijal frančiškanske province sv. Križa v Ljubljani p. Fabiani izdal dovoljenje, da se ustanovi v Tolminu skupščina III. reda, ter imenoval g. dekana Ivana Rojca za voditelja. Večkrat so bila zborovanja in seje, ustanovna skupščina pa je bila končno 29.2.1920 leta.

Ob vizitaciji leta 1925 je bilo 171 bratov in sester III. reda.

Leta 1973 je takratni g. župnik msgr. Anton Štrancar, tudi član FSR,  v krajevnem bratstvu  ustanovil še mlajšo skupino, ki se je z leti dopolnjevala. Ob njegovem odhodu leta 1986 in s prihodom novega župnika g.Dominika Brusa, ki je bil tudi član FSR, smo mesečna srečanja ohranjali. Sčasoma se je število članov starejše skupine zmanjševalo, zato je nastala potreba po združitvi starejše in mlajše skupine v eno skupino FSR. Danes šteje krajevno bratstvo FSR Tolmin skupaj 36 bratov in sester z zaobljubami.

Bratje in sestre FSR se srečujemo enkrat mesečno po večerni sveti maši v župnijskem domu. Duhovni asistent krajevnega bratstva je eden od domačih duhovnikov.

Naša srečanja so usmerjena v duhovnost sv. Frančiška, ki je s svojim življenjem, zgledom, dejanji in besedami oznanjal spravo, prijateljstvo, mir in bratstvo z vsemi ljudmi.

Vodilo in Generalne konstitucije FSR – potrjene od Svetega sedeža – usmerjajo naš način življenja ter življenje v bratstvu.

Cilji Frančiškovih bratov in sester v svetu so v tem, da iščemo živo in dejavno Kristusovo osebo v bratih in sestrah, v svetem pismu, v Cerkvi in v bogoslužnih opravilih.