Vnesite vaš naslov

V nedeljo, 16. februarja 2020 smo v Tolminu praznovali 100 let od ustanovitve skupščine tretjega reda sv. Frančiška. Po prenovljenem Vodilu iz leta 1978 se ta red imenuje Frančiškov svetni red (FSR). Kratica latinskega imena Ordo Franciscanus Sæcularis (OFS) se uporablja za vsa bratstva širom sveta.

Iz ohranjenih originalnih dokumentov, navajam nekaj podatkov,  kako je prišlo do ustanovitve. Začelo se je v najtežjih časih po prvi svetovni vojni.

30. septembra 1918 je provincial frančiškanske province Sv. Križa v Ljubljani p. Placid Fabiani poslal msgr. župniku in dekanu Ivanu Rojecu pooblastilo v latinskem jeziku, s katerim mu je dal vsa pravna dovoljenja za ustanovitev Tretjega svetnega reda sv. Očeta Frančiška po predpisih Cerkve in s prejšnjim soglasjem krajevnega ordinarija.

19. oktobra 1918 je nadškofijski ordinariat v Gorici dal dovoljenje, da se v Tolminu ustanovi skupščina tretjerednikov sv. Frančiška pod vodstvom g. župnika – dekana.

Z listino »Ustanovitev 3. reda sv. Frančiška v Tolminu« z datumom 29. februar 1920 je bila končno ustanovljena skupščina tretjega reda.  Ustanovno listino je izdal gvardijan frančiškanskega samostana v Gorici (Kostanjevica) p. Albert Pirc ter za voditelja imenoval Ivana Rojeca,  župnika – dekana.

Naj pojasnimo, da so že pred tem delovale »skupščine« v sosednjih župnijah (Kobarid, Drežnica, Libušnje, Kostanjevica) kjer je bilo vpisanih nad 100 tretjerednikov iz tolminske župnije. Razmere po vojni so terjale, da se razkropljeni bratje in sestre združijo v eno močno skupščino v domači župniji v Tolminu.

Praznovanje 100 – letnice Krajevnega bratstva Frančiškovega svetnega reda smo skupaj z brati in sestrami drugih krajevnih bratstev koprske škofije pričeli z molitveno uro ob 15. uri v župnijski cerkvi.  Po Frančiškovem zgledu smo počastili Gospoda s serafinskim rožnim vencem in litanijami Imena Jezusovega. Ob 16. uri je slovesno sveto mašo v zahvalo od 100 letnici FSR in v čast sv. Frančišku za blagoslov misijonskega leta vodil p. Mihael Vovk iz Svete gore ob somaševanju br. Primoža Kovača, br. Dominika Brusa, p. Janeza Kurbusa  in br. Marjana Potočnika ter domačih duhovnikov. Br. Primož je v nagovoru spomnil na nekatere temelje Frančiškove duhovnosti, ki ostajajo vedno aktualni in jih moramo vedno znova poskušati živeti frančiškovi  bratje in sestre, kakor tudi vsi kristjani.

Pri sv. maši so sodelovali bratje in sestre našega in drugega krajevnega bratstva. Bogoslužno petje je vodila g. Maja Klanjšček, ob spremljavi Eve Klanjšček pa sta skupaj lepo zapeli Frančiškovo Sončno pesem. Ob koncu je sledila  zahvala za vse brate in sestre, ki so skozi 100 let živeli v naši župniji in ohranjali Frančiškovo karizmo.  Vse prejete milosti nam pomagajo, da ohranjamo duha sv. Frančiška in se trudimo živeti po vzoru svetega evangelija. Ob tej priliki so nam bratje in sestre iz Pokrajinskega sveta FSR koprske škofije darovali svečo kot simbol  luči, ki naj nam sveti na poti pri oznanjevanju in skrbi, da ostajamo med seboj povezani.

Ob izhodu smo delili spominske podobice, praznovanje pa smo nadaljevali v župnijskem domu, kjer smo pripravili pogostitev. Ob prisrčnem in veselem klepetu se je druženje nadaljevalo do večera.

Sv. Frančišek, ostani z nami in prosi za nas, da bomo stanovitni na poti za Gospodom.

 

Besedilo: Marinka Kenda, OFS

Fotografije: KB OFS Tolmin