Jaslice 2019

BOŽJI NAM JE ROJEN SIN    

NA PRVI SVETI VEČER

 V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi.  Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili.  Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo.  Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo znamenje: našli boste dete, povito v plenice in položeno v jasli.

NA SVETI VEČER LETA 2019 - V MISIJONSKEM LETU

Prav v tistem kraju (Tolminu) so pastirji prebivali med svojimi ovcami (verniki).

Govorili so jim: NE BOJTE SE. LE POGUM, VSTANITE, KLIČE VAS. Čaka na vas v božjem svetišču – cerkvi. To vam bo znamenje: večna lučka , tabernakelj, v njem Najsvetejše, ki je Odrešenik, Kristus, Gospod. Podarja vam:  

  • svoje telo, da boste živeli,
  • svoj mir in veselje, da boste goreli a ne izgoreli,
  • svojo ljubezen, da boste ljubili,
  • svoje usmiljenje, da boste lahko odpuščali.

 

NAJ TA KLIC NEŽNO OBJAME VAŠA SRCA, DA  BO NEBEŠKA VOJSKA LAHKO GOVORILA: SLAVA BOGU NA VIŠAVAH IN NA ZEMLJI (NA TOLMINSKEM) MIR LJUDEM, KI SO MU PO VOLJI.

                               Tekst in fotografije Nadja Blažej