Zgodovina

V  karolinški dobi (VIII.stol.) je oglejski patriarh sv. Paulin II. spodbudil pokristjanjevanje Zgornjega Posocja. Nedavna arheološka odkritja na Tonocovem gradu nad Kobaridom pricajo celo o škofijskem sedežu v pozni antiki, vendar je bilo po prihodu Langobardov in naših slovanskih prednikov v VII. stol. potrebno ponovno vzpostaviti kršcansko cerkveno ureditev.

Pieronieva skica gradu Kozlov rob nad Tolminom iz leta 1638

Zemljepisna lega Tolmina in grajski hrib Kozlov rob nad mestom sta bila idealna pogoja za frankovsko upravno središce in po l. 1077  za patriarhovo postojanko in letno rezidenco.

Zemljevid tol. župnije iz 17.stol.

Novejša dognanja potrjujejo domneve, da je bila nekdanja župnijska cerkev sv. Urha iz druge polovice 10. stol.  sedež patriarhove lastniške župnije vse do leta 1297, ko je bila pridružena »cedajskemu kapitlju«. Po vsej verjetnosti je bil takrat ustanovljen »tolminski arhidiakonat« s pražupnijami: Bovec, Kobarid, Tolmin, Volce, Podmelec, Nemški Rut, Šentviška gora, Cerkno in Idrija. Cesar Jožef II. je leta 1782  arhidiakonat ukinil. S tem je bilo celotno ozemlje župnije pripojeno novi goriški nadškofiji, ki je bila  l. 1751 ustanovljena za avstrijski del patriarhata. Tolmin je tako ponovno  postal  samostojna župnija na levem bregu Soce in sedež dekanata. Iz  velike tolminske župnije se je leta 1935 osamosvojila župnija Drežnica, leta 1936 pa župniji Libušnje in  Kamno. Po drugi svetovni vojni je župnija sprva pripadla apostolski administraturi za slovenski del goriške nadškofije s sedežem v Solkanu in kasneje na Kapeli, po letu 1964 pa apostolski administraturi za slovensko primorje s sedežem v Kopru. Leta 1977 pa je postala ena izmed 205 župnij ponovno ustanovljene samostojne koprske škofije.

 

Bratovščine:

Leta 1689 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina živega rožnega venca, ki je živa še danes.

Leta 1730 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina sv. Jožefa.

Leta 1745 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina sv. Florjana.

Leta 1749 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina sv. Apolonije na Volarjih.

Leta 1750 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina sv. Marka.

Leta 1750 je bila kanonično ustanovljena Bratovščina sv. Rešnjega telesa.

Leta 1903(?) je bil ustanovljen Frančiškov III. red.

Leta 1926 je bila ustanovljena Družba krščanskih žena (msgr. Ivan Rojec).