Petdnevno češčenje Najsvetejšega

»LE PRI BOGU SE UMIRI MOJA DUŠA, KAJTI OD NJEGA JE MOJE UPANJE« (Ps 62, 6)

se je glasilo geslo duhovnih vaj župnije Tolmin ob petdnevnem tihem češčenju Najsvetejšega od 11. -16. 6. 2017.

Skupni nameni molitve so bili:

V spravo in zadoščenje, za blagoslov v naših družinah, za modrost in pravo spoznanje, za domovino, za nove duhovne poklice…

Vsakdo pa je Jezusu povedal veliko osebnih zahval in prošenj.

Skupaj z nami  ob Jezusu je bila tudi fatimska Marija.

Ob zaključku češčenja smo obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu.

 

NEKAJ MISLI SVETNIKOV O EVHARISTIJI:

MOLIM TE PONIŽNO (sv. Tomaž Akvinski)

Molim Te ponižno, skriti  Bog nebes, 
ki v podobi kruha tajno bivaš res. 
Glej, srce Ti svoje čisto  izročim, 
saj pri misli nate v Te se ves utopim.

  Moti se na Tebi tip, okus, oko, 
  a kar v veri slišim,      verujem trdno. 
 Vse je res, karkoli božji  Sin uči,  
 in resnice od njegove  večje ni. 

 

 Skrit si bil na križu  kakor Bog samo,  
 tu še kot človeka Te ne  zre oko; 
 vendar Bog in človek  tukaj si navzoč, 
 prosim, kar je prosil  ropar zdihujoč. 

 

 Tvojih ran ne gledam  kot Tomaž nekdaj, 
 vendar, da si Bog moj, Te spoznam sedaj. 
 Vedno bolj in bolj mi  vero utrjuj, 
 upanje, ljubezen v srcu  pomnožuj. 

 

O spomin, ki kažeš smrt Gospodovo, 
živi kruh, življenje daješ milostno: 
naj živim od Tebe, milostno mi daj, 
in sladkost naj Tvojo čutim vekomaj. 

 Daj krvi mi svoje,  Jezus pelikan, 
 usmiljen me očisti  mojih grehov, ran; 
 saj premore ena sama  kapljica 
 zemljo vso oprati  grehov madeža. 

 

 Jezus, ki Te gledam  skritega sedaj, 
 želje hrepeneče mi  izpolni kdaj: 
 v raju mi odgrni mili  svoj obraz, 
 srečen naj Te v slavi  gledam večni čas. 

 

Sv. Nikolaj iz Flue,  je 19 let živel samo od evharistije.  Sestavil je tole molitev, ki je brez dvoma sad evharistične milosti: »Moj Gospod in moj Bog, izruj iz mene vse, kar me oddaljuje od tebe; nakloni mi vse tisto, kar me lahko približa tebi; osvobodi me mene samega in me vsega vzemi zase.«

Ne recite, da ste grešniki in da si zato ne upate pristopiti k svetemu obhajilu! Bilo bi tako, kot če bi rekli, da ste preveč bolni in da zato nočete ne zdravnikov ne zdravil. (sv. Janez Marija Vianney)

Nisi vreden, da bi sprejel evharistijo, vendar jo potrebuješ! (sv. Janez Marija Vanney)

Eno samo dobro prejeto obhajilo nas je sposobno spremeniti v svete in popolne. (sv. Frančišek Saleški)

Evharistija je radostno srečanje s prijateljem, ki je vedno na razpolago in h kateremu pridemo, kadar hočemo, ne da bi se nam bilo treba vnaprej napovedovati. (Wilhelm Muhs)

Gospod, kolikokrat smo se zavedeli tvoje prisotnosti, ti govorili in te prišli obiskat? Kolikokrat ostajaš sam, mi pa se gibljemo okrog tebe, hodimo pod tvojim pogledom in te ne opazimo? Koliko ur, koliko noči, koliko dni ostajaš sam v tabernaklju? Jezus, daj, naj bo tvoje evharistično življenje tudi moje! (Emilia Tamisier)

Jezus ne prihaja vsak dan z nebes zato, da bi bil v zlatem ciboriju, ampak da bi našel druga nebesa, ki so mu neskončno bolj dragocena kakor prva: nebesa naše duše, ustvarjene po njegovi podobi. (sv. Terezija Deteta Jezusa)

Prepričana sem, da nam zadošča eno samo obhajilo, da nas napravi bogate. Kaj naj potem rečem o številnih obhajilih? (sv. Terezija iz Avile)

 Med vsemi oblikami pobožnosti je češčenje evharističnega Kristusa prva za zakramenti; Bogu je najljubša, nam pa najkoristnejša.« Evharistija je neizmeren zaklad: ne le njeno obhajanje, ampak tudi zadrževanje pred njo zunaj maše dovoljuje vernikom, da črpajo iz samega vrelca milosti. (sv. Alfonz Ligvorij)

Sveta evharistija je sonce mojega življenja. (bl .Alojz Grozde)

 

 RAZMIŠLJANJE TISTIH, KI SO HVALEŽNI, DA JIM JE OMOGOČENO PETDNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

Ste  že kdaj opazovali majhnega otroka predno je naredil prve korake? Vstajal je ob opori, previdno stopil naprej, se zamajal in padel. Ponovno se je pobral in zopet poskusil. To je ponavljal uro za uro, dan za dnem. In prišel je trenutek, ko je v sebi dobil moč, da je shodil. Takrat so se njegove oči zaiskrile in obraz mu je zažarel od veselja.

Ta izkušnja otroka me je spremljala, ko sem klečala pred Najsvetejšim. Tudi mi smo lahko kot ta otrok. Vsaka minuta, vsaka ura, vsak dan, pred Jezusom in Marijo, se namreč še kako obrestuje. Tu je namreč vrelec ljubezni, upanja in moči. Vsakdo, ki je v času češčenja Najsvetejšega vztrajal dan za dnem, je  v svojem srcu občuti mir, veselje in radost. Njegov korak pa je postal trden in okrepljen z Gospodovo milostjo. In tega človeku nihče ne more vzeti. To je tista sreča po kateri vsi hrepenimo, tako kot majhen otrok hrepeni po tem, da shodi. Otroku je uspelo narediti prve korake. Kaj pa nam? Smo iskali izgovore, se izmikali ali pa so nam koraki k Jezusu in Mariji uspeli in smo okrepljeni z njuno močjo? (Katja P.)

 

ZAHVALA

Ni vsakomur dano, da lahko toliko dni moli, slavi in posluša Jezusa. Zato resnična zahvala gospodu župniku Damijanu Bajcu, ki nam vse to omogoča. Naj mu dobri Oče vsa prizadevanja za dobro naše župnije in družin, bogato poplača.

prispevek je pripravila Nadja Blažej

foto: Katja Podobnik