Maše, oddane duhovnikom, ki ne delujejo v naši župniji

ODDANE SVETE MAŠE

 

Oddane svete maše za december 2017:

vsi pokojni, Volarje 40

v dober namen, Čadrg 21

v čast sv. Jožefu, Ljubinj 25

za vse Bogu posvečene, Ljubinj 25

+ starši in sorodniki, Ljubinj 25

+ starši in brat, Dolje 43

za zdravje (2 sveti maši)

v dober namen (3 sv. maše)

+ Justina in Valentin Leban

+ starši Leban

+ starši Pipa

+ brata in sestri Pipa

v zahvalo in priprošnjo angelom varuhom

v čast Sv. Duhu

v čast in priprošnjo Jožefu Delavcu

v čast in pripr. A. M. Slomšku

za žive in rajne iz Gabrji

za mlade, Gregorčičeva 12

+ Šorlijevi, Rutarjeva 10

+ starši, brat, sestra, Žabče 30c

vsi pokojni, Žabče 26 in Žabče 28

v zahvalo in priprošnjo, Prekom. br. 4

+ Jožef Jermol, Bazoviška 15

v dober namen, Prekom. br. 14

 

 

Tolmin, 24.12.2017